Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

УВОЛНИХА МЕ, А ИМАХ БОЛНИЧЕН ЛИСТ

УВОЛНИХА МЕ, А ИМАХ БОЛНИЧЕН ЛИСТ

Ето историята на една дама, която имаше следния проблем: Работодателят й и беше връчил преди три дни заповед за прекратяване на трудовото й правоотношение, същевременно тя имаше болничен лист, за период, включващ и деня, през който й бяха връчили заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. Понеже е общоизвестен фактът, че по време на ползване на отпуск, поради болест не могат да те уволнят, тя беше твърдо убедена, че правата й са нарушени и търсеше справедливо решение на нейния проблем като беше готова да съди работодателя за незаконното уволнение.

Заповедта за прекратяване на трудовото й правоотношение обаче и беше връчена на работното място и тя макар и да имаше издаден болничен лист не беше информирала работодателя за това, а се беше явила на работа и сега вярваше, че има „коз“ срещу работодателя си и беше готова да се втурне в съдебна битка.

Наложи се да попаря надеждите на тази служителка. Обясних й, че притежаването на болничен лист към датата на връчване на заповедта за уволнение само по себе си не е достатъчно за да бъде оспорено уволнението като незаконно.

Работодателят не може да връчи заповед за уволнение към момент, в който  работник или служител е започнал ползването на разрешен му отпуск. Закрилата на работника или служителя обаче не е  приложима в случай, че работникът или служителят макар и да е бил в разрешен отпуск според издадения му болничен лист, се е явил на работното си място, не е представил издадения болничен лист и не е уведомил работодателя, че се намира в надлежно разрешен отпуск поради болест.

Поради горните съображения, следва да се има предвид, че снабдяването с болничен лист към датата на връчване на заповедта за изпълнение няма да помогне за признаване на уволнението като незаконно. Във всеки отделен случай може да има и други основания, които правят уволнението незаконно, но позоваването единствено на факта, че към датата на връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е имал болничен лист, но се е явил на работа и не е уведомил работодателя си, че е в отпуск поради болест, няма да доведе до признаване на уволнението за незаконно.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с нашата кантора онлайн, като кликнете тук или директно на телефон 02-851-12-20.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

  • Най-популярни статиии