Какво може и какво не може да се поправи с нотариален акт за поправка на нотариален акт

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Какво може и какво...

Случва се даден нотариален акт да бъде сгрешен. Начинът да се поправи грешката е да се състави нотариален акт за поправка на вече съществуващия нотариален акт. Страните по сделката отново трябва да се явят пред нотариус, да изслушат четенето на нотариалния акт за поправка и да го подпишат.

Не всичко обаче може да се поправи с нотариален акт за поправка на нотариален акт. Така например с нотариален акт за поправка на нотариален акт не могат да се променят вида на сделката, страните и условията по нея.

Под „поправка” трябва единствено да се разбира последващо изменение на написани думи или изречения, прибавяне или съкращение на думи или изречения, чрез които се изяснява съдържанието на акта, без да се изменя характера на договора. Поправките могат да обхванат както съдържанието на нотариалния акт – местоизвършване, дата, прочитане, одобрение и други, така и съдържанието на договора – страни, граници, местонахождение и други.

Въобще предмет на поправката могат да бъдат всички елементи от съдържанието на отделния акт, но с тях да не се изменя характера на договора.

Непълнотата или грешката са такива пропуски, които могат да бъдат отстранени по пътя на поправката на нотариалния акт. Това обаче са пропуски от такова естество, които не остават никакво съмнение нито по отношение на участващите страни, нито относно предмета на сделката като вещно право.

Ако непълнотата или грешката е от такова естество, че се касае за изменение на самата сделка, то ще се касае за нищожност на нотариалното удостоверяване.

Нотариалният акт за поправка на нотариален акт не поражда самостоятелни правни последици. Той има официална доказателствена сила заедно с поправения нотариален акт, която важи от деня на поправката. Нотариален акт за поправка на нотариален акт ще бъде нищожен когато чрез него се преследват други цели, различни от внасянето на промяна в един съществуващ действителен нотариален акт. Не може, чрез нотариален акт за поправка на нотариален акт, да се променят вида на сделката, страните и условията по нея.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.