Размер на лихва

Размер на лихва

С § 1 от ЗР на ПМС № 72/08.04.1994 г. е отменено разпореждане № 1* на министерския съвет от 1951 г. за определяне на максималния размер на договорните лихви. След този момент няма законово ограничение на максималния размер на лихвата, която страните могат да договарят свободно. Тя се определя по взаимно съгласие между тях при спазване на принципа за добросъвестност, установен в чл. 12 ЗЗД.

Няма установен универсален критерий кога договорената лихва е неморално висока и надхвърля границите на нравствено допустимото.

Този въпрос се решава конкретно за всеки отделен случай, като се съобразят всички обстоятелства по делото – не само нейния размер, но и размера и валутата на предоставения капитал, срока на ползуването, обстоятелствата, при които е било поето задължението за лихва, нейната функция, както и всички други условия и обстоятелства по договора, които евентуално биха имали значение за размера й.

В случая уговорената лихва в размер на 25 % от главницата

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.