Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Размер на лихва

Размер на лихва

С § 1 от ЗР на ПМС № 72/08.04.1994 г. е отменено разпореждане № 1* на министерския съвет от 1951 г. за определяне на максималния размер на договорните лихви. След този момент няма законово ограничение на максималния размер на лихвата, която страните могат да договарят свободно. Тя се определя по взаимно съгласие между тях при спазване на принципа за добросъвестност, установен в чл. 12 ЗЗД.

Няма установен универсален критерий кога договорената лихва е неморално висока и надхвърля границите на нравствено допустимото.

Този въпрос се решава конкретно за всеки отделен случай, като се съобразят всички обстоятелства по делото – не само нейния размер, но и размера и валутата на предоставения капитал, срока на ползуването, обстоятелствата, при които е било поето задължението за лихва, нейната функция, както и всички други условия и обстоятелства по договора, които евентуално биха имали значение за размера й.

В случая уговорената лихва в размер на 25 % от главницата


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с адвокат Константинова онлайн, като кликнете тук.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Оставете коментар

  • Най-популярни статиии