Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Какво се случи днес в кантората

Конкуренцията между кредитор с вписана възбрана и ипотекарен кредитор

При мен днес дойде г-н М., със следния въпрос.

Беше длъжник по изпълнително дело, по което беше наложена възбрана върху единственото му жилище. Той знаеше, че единственото му жилище, въпреки че по отношение на него е наложена възбрана, не може да бъде продадено на публична продан за събирането на дълга по изпълнителното дело, понеже е несеквестируемо, но не това беше въпросът, който го интересуваше.

Г-н М. искаше да тегли кредит, който да обезпечи с жилището си като го ипотекира. Питаше дали това е възможно и ако е  възможно, дали би било разумно.

Ето и отговора на така поставения въпрос. [Продължи към пълния текст…]

Какво се случи днес в кантората

Какви са предпоставките за получаване на обезщетение,, ако някой друг ползва Вашия имот, без съгласието Ви

 

Днес се случи така, че при мен дойдоха двама клиенти със сходни казуси, но двата случая имаха различно юридическо разрешение.

Ето за какво става въпрос. Първият случай беше този на г-н Х. Той и брат му имаха съсобствен наследствен апартамент. Брат му единствено ползваше имота. Г-н Х. не беше допускан до имота. Той  се интересуваше какви са правата му и дали може да съди брат си за някаква сума пари, при положение, че е лишен от ползването на съсобствения имот. [Продължи към пълния текст…]

Как се разрешават спорове във връзка с родителски права

Когато родителите на едно дете не могат да се разберат по въпроси, свързани с местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните контакти с детето, издръжката, а и пътуването му в чужбина и издаването на документи за задгранично пътуване, всеки от тях може да се обърне към районния съд по адресна регистрация на детето, с молба да разреши споровете от посочения характер. [Продължи към пълния текст…]

Капарото задатък ли е?

С. и Т. сключили предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата на който С. се задължил  да продаде собствеността на един недвижим имот на Т. срещу определена цена. Уговорили окончателният договор да бъде сключен  в срок до четиридесет и пет дни от сключването на предварителния договор, а при сключването на договора била заплатена сумата от 10 000 лева като капаро.

До изтичането на предвидения срок окончателен договор не бил сключен. Продавачът не бил осигурил необходимите документи за сключването на договора, а купувачът не разполагал със средствата за заплащането на цената по договора. [Продължи към пълния текст…]

Какво се случи днес в кантората

Съставлява ли изпълнително действие изпращането на запорни съобщение до банки, в които длъжникът няма банкова сметки

Преди няколко дни при мен дойде г-жа Ж., която  срещу която имаше образувано изпълнително дело от началото на 2015 година за събиране на задължения за начислена студена вода. Тя се интересуваше дали дългът й вече е погасен по давност и дали  може да отпадне на това основание.

За да дам отговор на г-жа Ж. на така поставения въпрос, от кантората извършихме справка по изпълнителното дело.  Изпълнителния лист беше издаден въз основа на заповед за изпълнение, а не по силата на съдебно решение. Давността, с която се погасяват вземанията, в случая, е тригодишна. Достатъчно е да са изминали две години,  през които взискателят е бездейства, за да настъпи прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона и три години от последното валидно изпълнително действие, за да може да отпадне дългът по давност. [Продължи към пълния текст…]

Какво се случи днес в кантората

Какви правни възможности има когато се налага осъществяването на личните контакти между родител и дете да се провежда в присъствието на трето лице

 

Днес при мен дойде г-жа Т., която търсеше съвет относно определяне на режим за осъществяване на лични контакти между детето й и съпруга й, с когото беше в процес на развод.

Отношенията между майката и бащата бяха явно обтегнати. За съжаление, детето беше използвано като средство за разрешаване на междуличностните им отношения. В резултат на това майката се страхуваше да остави детето, което беше четири годишно само с баща си. Твърдеше, че бащата злоупотребява с алкохол и взема наркотици, в следствие, на което става агресивен и неконтролируем. Срещу бащата имаше издадена и ограничителна заповед да се въздържа от домашно насилие по отношение на детето и жената. Същевременно психолози бяха констатирали, че между бащата и детето е налице синдром на родителско отчуждение и за преодоляването му трябва психологическа подкрепа, а и съдействие от страна на майката, която да подготви детето за срещите с бащата. [Продължи към пълния текст…]

Какво се случи днес в кантората

Какво може да се направи когато биологичният родител не дава съгласието си детето да бъде осиновено, но не се грижи и не дава издръжка за него

Днес при мен дойдоха г-жа Тамара и съпругът й със следните въпроси:

Г-жа Тамара има сина на пет години от неин предишен брак с руски гражданин. След развода детето е останало при нея, а бащата не го е търсел в продължение на години и нито се е грижел за детето, нито е давал издръжка за него.

Съпрузите искаха мъжът да осинови детето на г-жа Тамара, като детето бъде записано с неговите имена и питаха как може да стане това. Те бяха прочели в Семейния кодекс, че едно дете може да бъде осиновено без съгласието на родителя, който не полага грижи и не дава издръжка за детето. Надяваха се именно въз основа на тази разпоредба настоящият съпруг на г-жа Тамара да може да осинови детето й. Отношенията между г-жа Тамара и бившия й съпруг били изключително обтегнати и тя не вярваше той да даде съгласието си детето да бъде осиновено от настоящия й съпруг. [Продължи към пълния текст…]

Какво се случи днес в кантората

Какви са правата ни, ако Топлофикация ни третира като неизправен длъжник

Днес г-жа С. спечели 2000 лева от Топлофикация. Днес в полза на г-жа С. влезе в сила съдебно решение, по силата, на което Топлофикация е осъдена да й заплати сумата от 2000 лева – обезщетение за неимуществени вреди.

За какво става дума.

Г-жа С. е една от много потребители на Топлофикация, която е третирана като неизправен длъжник.

По силата на съдебно решение преди време беше установено, че г-жа С. не дължи на Топлофикация определена парична сума, която Топлофикация претендираше за заплащане. Със съдебно решение беше установено, че сумата не може да бъде събрана по принудителен ред, тъй като е погасена по давност, поради което същата е недължима.

Въпреки наличието на съдебно решение, с което се установява, че сумата за минало време не се дължи, Топлофикация продължаваше да претендира същите тези пари. [Продължи към пълния текст…]

Какво се случи днес в кантората

Каква е разликата, когато съпруг или бивш съпруг е лишен от ползването на семейното жилище или от ползването на друг общ имот

Имаме имот на името на съпруга ми и на мое име. Имаме равни части, но не мога да ползвам жилището. На квартира съм. Не мога да вляза в имота, ключовете са в роднини на съпруга ми, а той е в чужбина. Разделени сме. Исках да подам искова молба за развод, но делото ще се проточи, тъй като него винаги го няма. И това са много разходи за мен, които не мога да си позволя.

Горното съставлява съдържанието на имейл, който получих вчера. [Продължи към пълния текст…]

Каква е процедурата за заплащане на обезщетение за неразглеждане на делата в разумен срок

Госпожа Димитрова дойде за консултация по следния проблем:  Беше съдена по присвояване на парични средства във връзка и по повод заеманата от нея служебна длъжност. Производството беше продължило повече от двайсет години и общо взето беше съсипало живота й. От момента на образуването на производството, беше уволнена от заеманата от нея позиция. После, предвид висящността на процеса, не можела да заеме никаква хубава работа, въпреки квалификацията  й и образованието й и се наложило да работи като продавачка, за да може да изкарва някакви пари, за да издържа себе си и семейството си. [Продължи към пълния текст…]

  • Най-популярни статиии