Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

От кого може да се ползва дворното място, прилежащо към жилищна сграда

Етажните собственици на жилищна сграда в град София, в квартал “Лозенец“ имаха междусъседска война поради следния спор, който не можеха да разрешат по мирен начин: Жилищната кооперация беше наскоро построена върху място, собственост на един от етажните собственици, който беше учредил право на строеж на фирма-строител, която се задължи да изгради в поземления имот жилищна сграда, в която учредителят на правото на строеж да стане изключителен собственик на  един апартамент, гараж и магазин, като последният си запази правото на собственост върху дворното място, в което се строи жилищната кооперация.  Строителят изпълни задължението си по договора, построи сградата и разпродаде самостоятелните обекти в нея. И оттам започнаха всички проблеми. [Продължи към пълния текст…]

Какви са правата на потребителя, осъден с арбитражно решение

„Здравейте, преди една година ми изтича договора с виваком, за който не знам че дължа около 200 лева , осъждат ме в арбитражен софийски съд, аз не знам нищо за това дело не съм получавал писма нито обаждания нищо. Вчера ми се обажда съдя изпълнител и ми казва че съм осъден от софийски арбитражен съд , и че дължа 500 лева, дадоха ми и номер на дело и сметка на която да преведа парите. Не знам дали е  вярно и как са ме осъдели без аз да знам , нямам призовка с която да разбера че това нещо се е случило. Може ли съвет да ми дадете или да ми помогнете по някакъв начин? Благодаря !

[Продължи към пълния текст…]

Надписаните сметки за ток – какво е актуалното разрешение на проблема

Проблемът: Потребителят Х получава много висока сметка за ток. Оказва се, че  сметката е в резултата на извършена едностранно корекция по сметки от страна на електроразпределителното дружество. Корекцията е извършена във основа на извършена констатация, че електромерът е в неизправност или поради нарушение на схемата на свързване на електрическата система.  Какви са правата на потребителя и как ефективно той би могъл да защити интересите си.

[Продължи към пълния текст…]

Какви са правата на купувача закупил недвижим имот от лице, което се оказва, че не е било собственик на имота

Николови закупили недвижим имот. Впоследствие, с влязло в сила съдебно решение, се установило, че продавачите не били собственици на имота. Николови се опасявали, че действителните собственици на имота могат да ги отстранят от същия, затова предявили иск срещу продавачите си за развалянето на договора за покупко-продажба, заедно със законните последици от това. [Продължи към пълния текст…]

Какви са правата на работник или служител, на когото се удържа чрез запор по-голяма сума от възнаграждението за труд, отколкото е допустимо

Имам образувано изпълнително дело. Наложен е запор върху заплатата ми. Удържат ми ежемесечно повече пари, отколкото могат да ми удържат по закон. Говорих многократно със счетоводителката, тя каза, че не я интересуват никакви членове и параграфи и щяла да удържа толкова, колкото била сметнала.  Молих се на съдебния изпълнител да изпрати писмо до счетоводството на работодателят ми, в което да укаже начина, по който следва да се  определя сумата, която може да ми се удържа от заплатата. Той обаче отказа да направи  това, с мотива, че  спорът е между мен и работодателя. Какви са правата ми и какво мога да направя в случая?

[Продължи към пълния текст…]

Възможно ли е при настъпване на ПТП да се ангажира едновременно отговорността на застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ и по застраховка „Злополука“

На 09.05. 2017 год. Стефанов претърпял ПТП, в резултат, на което получил немалко увреждания, изразяващи се в счупване на дяната ръка и няколко охлузвания в различни части на тялото. Наложило се провеждането на операция на ръката и дълъг период на рехабилитация, за да се възстанови от получените травми. Преживяното причинило на Стефанов болки и страдания, а и разходи във връзка с проведеното лечение. [Продължи към пълния текст…]

Какво е значението на изпращането и на получаването на уведомление за развалянето на договор

Петър и Тодор сключили предварителен договор за покупко-продажба преди почти пет години, по силата,  на който Петър се задължил да продаде правото на собственост на Тодор на свой собствен недвижим имот, съставляващ къща във вилната част на град Своге, без да уговарят срок, до изтичането, на който да сключат окончателен договор.  При сключването на договора Купувачът заплатил на Продавача сумата от 2000 лева –  задатък по договора.

[Продължи към пълния текст…]

Може ли след изтичането на срока на договор за наем, сключен с общината, договорът да се трансформира като безсрочен

Стоянови живеят в апартамент, предоставен им за ползване под наем от общината за определен срок. След изтичането на срока на договора, договорът не бил подновен за нов срок, нито пък от общината изискали Стоянови да напуснат имота. Стоянови продължили да живеят в имота. След известен период от време получили от общината предупреждение да напуснат имота незабавно. Стоянови заявили, че договорът за наем продължава да обвързва страните, тъй като  след изтичането на срока на договора, от общината не се противопоставили Стоянови да продължат да ползват имота, поради което договорът за наем се бил трансформирал в безсрочен договор за наем, съгласно общите правила, предвидени в ЗЗД. [Продължи към пълния текст…]

Какво се случва ако бъде оспорена сделка от единия съпруг, извършена само от името на другия съпруг

Съпрузите Петрови имали особени отношения. Всеки правел това, което смята за редно, без да се допитва до другия и без действията им да бъдат съгласувани. Това се дължало както на особения темперамент и на двамата, така и заради начина им на комуникация или по-скоро на липсата  на такава. [Продължи към пълния текст…]

Наследимо ли е правото на съпруга да докаже, че е изключителен собственик на имот, придобит по време на брака, макар и по възмезден начин

При прекратяване на брака, имотите, придобити по възмезден начин, остават в обикновена съсобственост между бившите съпрузи, като се счита, че всеки притежава по ½ идеална част от същите. Възможно е някой от бившите съпрузи да претендира, че даден имот или част от него, се явява негова лична собственост поради това, че в придобиването му са вложени негови лични средства и съответно липсва принос в придобиването на съответната част, респективно на целия имот от страна на другия съпруг.

Интерес представлява въпросът дали наследниците на този съпруг  биха могли , след неговата смърт, да упражнят неговото право на иск по отношение на преживелия бивш съпруг и да установяват, че праводателят им е бил изключителен собственик на конкретен имот, придобит по възмезден начин по време на брака, съответно на определена идеална част от този имот.

Правото да се предяви иск за установяване, че бивш съпруг е бил изключителен собственик на даден недвижим имот/съответно на конкретна  идеална част от него е наследимо имуществено право.  С този иск не се променя дадено правно положение, а се установява съществуващото положение. Този иск не е предоставен на личната преценка на съпруга, именно поради което правото на предявяване на подобен иск е наследимо. Неговите наследници могат да предявят иск срещу другия бивш съпруг, за да установят, че техният праводател е бил изключителен собственик на даден имот, придобит макар и по възмезден начин по време на брака. В хода на производството те трябва да установят, че в придобиването на имота са вложени лични средства от страна на починалия бивш съпруг. Това право е предоставено и на наследниците, придобили това качество въз основан универсално завещание. Универсално е онова завещание, с което се завещава част или цялото имущество на наследодателя на дадено лице. Така наследникът по завещание придобива не само права по отношение на дадена вещ , но наследява имущество, рзглеждано като съвкупност от права и задължения.

По различен начин обаче стои въпросът когато със завещанието се завещава само конкретна вещ. В този случай по силата на завещанието заветникът става кредитор на наследството и има права само по отношение на дадена вещ, без да наследява други права и задължения на наследодателя. В подобен случай заветникът не може да претендира, че починалият е бил изключителен собственик на даден недвижим имот, съответно на някаква идеална част от него, понеже имотът, макар и придобит по време на брака по възмезден начин, е придобит с лични средства на починалия.