Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Категория: ‘Днес в кантората’

Какво се случи днес в кантората

Какво е значението на решението на ОС на ООД за търсене на отговорност за причинени вреди на дружеството от бивш управител Днес при мен дойде г-жа М., силно обезпокоена. Поводът за нейното притеснение е, че беше осъдена  на първа инстанция да заплати сумата от 12 548 лева –  обезщетение за причинени на дружество с ограничена […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Съставлява ли частичното плащане признание на целия дълг и прекъсва ли то давността относно неплатената част от дълга Днес в кантората дойде г-н Т., който имаше следния въпрос: Срещу него през 2012год. беше образувано изпълнително дело пред ЧСИ за събиране на задължения по банков кредит. Съдебният изпълнител не беше успял да събере дълга от имуществото […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Във всички случаи на употреба на алкохол ли застрахователят може да откаже плащане на застрахователно обезщетение Днес при мен дойде г-н В. по повод получено от него писмо от застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“, съдържащо покана за заплащане на сума от 46 000 лева, съставляваща  обезщетение, което застрахователят бил платил на собственика на увреден автомобил от […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Кой е задължен да плаща на Топлофикация –  собственикът на имота или ползвателят, на когото ползването на имота е предоставено с бракоразводно решение Днес при мен дойде г-ж  Ж. със следния казус:

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Кои е задължен да плаща на Топлофикация –собственикът или наемателят на едно жилище Г-жа Т. отдава под наем недвижим имот от години, с доходите от който подпомага своята издръжка, тъй като пенсията й не е достатъчна, за да посрещне ежедневните си нужди.  Ето с какъв проблем се сблъска тя  с последните си наематели, във връзка, […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Правата на неползващият съпруг срещу този, който ползва имота Днес при мен дойде г-н Т. със следния въпрос: Преди две години се беше развел със съпругата си. По силата на бракоразводното решение семейното  жилище, което било закупено по време на брака и съответно съставлява обща тяхна собственост било предоставено за ползване на съпругата и ненавършилото […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Каква е разликата между това да търсиш обезщетение за това, че не можеш да ползваш собствения си имот и за това, че не можеш да го отдаваш под наем Днес при мен дойде  г-н Х за съвет във връзка с  Решение, с което съдът отхвърляше предявения от него иск за присъждане на обезщетение  за пропуснати […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Какви са правата на бивш съпруг, извършил сам подобрения в общ имота и плащал сам вноски по кредит Днес при мен дойде г-ж С., която имаше следните въпроси: Преди две години се била развела със съпруга си.  Сега искаше да уреди окончателно имуществените въпроси помежду им. Те били закупили по време на брака им, с […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Каква информация има право да събира работодателя от работника или служителя при постъпване на работа Днес при мен дойде г-н С., със следните въпроси: Той работи по трудово правоотношение и заема ръководна позиция, свързана с управление на проекти в сферата на мобилните технологии. Вън от работата си се занимава с дейност, насочена към личностно развитие […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Конкуренцията между кредитор с вписана възбрана и ипотекарен кредитор При мен днес дойде г-н М., със следния въпрос. Беше длъжник по изпълнително дело, по което беше наложена възбрана върху единственото му жилище. Той знаеше, че единственото му жилище, въпреки че по отношение на него е наложена възбрана, не може да бъде продадено на публична продан […]

Коментирайте

  • Най-популярни статиии