Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Трансформация на лично имущество от дарения

Когато за закупуването на недвижим имот са дарени средства от родител на съпруг,  чия собственост става имота – на единия или и на двамата съпрузи

Мария и Христо били в граждански брак през периода 1994 – 2007 год. и впоследствие се развели. По време на брака закупили недвижим имот. Участник в сделката бил съпругът. След развода между тях възникнал спор относно собствеността по отношение на този имот. Христо предявил иск срещу Мария, за да установи, че тя не е станала собственик на този имот, независимо, че имотът е закупен по време на брака им, тъй като тя нямала принос в придобиването му, понеже средствата, с които бил  закупен имотът били дарени от неговия баща.

Мария възразила, че така предявеният иск от Христо е неоснователен, защото макар и имотът да е придобит чрез средства, дарени от бащата на Христо, дарението не било извършено само в полза на Христо, а на семейството им, поради което имотът е станал съпружеска имуществена общност, прекратена с развода помежду им, след което тази съсобственост се е трансформирала в обикновена съсобственост и всеки от двамата бивши съпрузи притежава ½ идеална част от имота.

По делото били ангажирани свидетели и от двете страни, чиито свидетелски показания не довели до изясняване на фактите по случая, тъй като свидетелите на Христо твърдели, че дарението е извършено изцяло в полза на Христо, а тези на Мария, че бащата на Христо е искал да надари семейството като цяло.

При това положение, какво би било правилното разрешение на спора от съда?

Приема се, освен ако не бъде установено друго от доказаните факти и обстоятелства по всяко конкретно дело, че в случаите когато родител на единия съпруг извършва дарение  на средства за закупуването на недвижим имот, той иска да надари своето детето, а не и съпруга/съпругата на детето си. Това може и да не е така, но съпругът, който иска да докаже, че дарението е извършено и в негова полза, трябва по безспорен начин да установи това. Последното обикновено е мъчно за доказване.

За да се установи волята на дарителя се взема предвид и от чие име е сключена самата сделка покупко-продажба на страната на купувача. Дали страна по договора е само детето на дарителя или и двамата съпрузи. В случаите, в които страна по сделката за покупко-продажба е само детето на дарителя, се приема, че дарението е извършено именно само в негова полза.

В разглеждания случай, предвид противоречивите показания на свидетелите, въз основа на същите, съдът не може да стигне до безспорен извод, че дарението е извършено в полза и на двамата съпрузи. Ето защо трябва да се позове на това, което е житейски и логично обосновано, а именно че дарителят на сумата за закупуването на имота е извършил дарението само в полза на своето дете, но не и на съпругата му.

В случая е от значение фактът че само Христо е страна по договора за покупко-продажба, което също води до извода, че надареният е само Христо, не и неговата съпруга.

При така установените факти и обстоятелства по делото, съдът правилно приема, че дарението е извършено само в полза на Христо, който е придобил имота в изключителна собственост и съпругата му не е станала собственик на имота, поради липсата й на принос в придобиването на същия.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с адвокат Константинова онлайн, като кликнете тук.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Оставете коментар

  • Най-популярни статиии