Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Подлежи ли на обезщетение покачването на цените на имотите при евикция

Виктор  закупил недвижим имот, но впоследствие се оказало, че продавачът, който му е продал имота не е бил собственик на същия. Действителният собственик предявил иск срещу Виктор за връщане на владението по отношение на имота, спечелил делото и отстранил Виктор от имота.

Виктор получил обратно от продавача цената, която платил при покупката на имота, но се оказало, че с получените пари не може вече  да закупи равностоен имот, понеже цените на имотите в същия регион се покачили. Може ли по някакъв начин Виктор да защити интересите си и ако е така, какъв е този начин?

В разглеждания случай продавачът, който е продал на Виктор имота  е в неизпълнение на задължението си да прехвърли собствеността по отношения на същия, защото сам не е бил собственик на  имота. При отстраняване на купувача от имота, сделката между продавача и купувача се разваля по право и всеки дължи връщане на това, което  е получил в резултат на сделката, поради което безусловно Виктор има право да получи всичко, което е платил във връзка със сделката.

В резултат на неизпълнението на задължението на продавача да прехвърли правото на собственост по отношение на продадения имот обаче Виктор е претърпял вреди, които подлежат на обезщетяване. На обезщетяване подлежат при всички случаи вредите, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задължението на продавача да прехвърли правото на собственост по отношение на имота и които  е логично да настъпят в резултат на това неизпълнение.

Цените на имотите се влияят от много фактори, които, разбира се, не зависят от поведението на страните по договора. В случай обаче, че  цените на имотите се покачат и купувачът, който е отстранен от имота, поради това, че продавачът му не е бил собственик на вещта, с върнатите пари, съставляващи покупна цена на имота, не може да закупи равностоен имот поради покачване на цените, той /отстраненият от имота купувач/ има право да търси от своя продавач разликата между покачената пазарна цена  и  върнатата от продавача – несобственик цена. Тази разлика представлява за купувача пряка и непосредствена вреда от неизпълнението на задължението на продавача да прехвърли собствеността по отношение на имота, която вреда е можело да бъде предвидена още към момента на сключване на покупко-продажбата и подлежи на обезщетяване от страна на продавача.

Ако Виктор е заплатил 20 00 лева за покупка на вила,  а след това е бил отстранен от имота, понеже се е оказало, че продавачът му не е бил собственик на имота, Виктор ще има право да получи от своя продавач тези 20 000 лева. Ако обаче  към момента, към който Виктор е отстранен от имота с тези 20 000 лева той не може да закупи  подобна вила, с подобни параметри в същия регион поради покачване на цените, Виктор ще има право да търси разликата между пазарната цена на  подобен имот и получената сума от развалената покупко-продажба. В случай, че вила с подобни характеристики вместо 20 000 лева струва вече 30 000 лева, Виктор ще има право, да получи освен 20 000 лева, които е платил по развалената сделка, така и сумата от 10 000 лева, която съставлява обезщетение за вреди от неизпълнение на задължението на продавача да прехвърли правото на собственост по отношение, на имота, за който е сключил договор за покупко-продажба.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с адвокат Константинова онлайн, като кликнете тук.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Оставете коментар

  • Най-популярни статиии