Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Кога се отменя констативен нотариален акт

Кога се отменя констативен нотариален акт

Кога се отменя констативен нотариален акт

Констативен нотариален акт, за който се признава за собственик титуляра на акта по отношение на даден недвижим имот може да бъде отменен по съдебен ред. Това може да стане в само в производство по предявен установителен или осъдителен иск срещу титуляра на акта по отношение на имота, но не и в самостоятелно  производство. Отмяната на констативният нотариален акт  може да бъде единствено  последица от успешно проведен иск за собственост, но е недопустимо да се води самостоятелно исково производство за отмяна на самия нотариален акт като документ.

 Лицето, което оспорва титулярът на констативния акт да е собственик на имота или твърде, че той е собственик на имота, както и лицето, което съди титуляра на констативния акт да му предаде владението по отношение на имота, предмет на  констативния акт,  следва да докаже правата си по отношение на недвижимия имот. Негова, а не на титуляра по нотариалния акт, е доказателствената тежест. При оборване на констатираните в нотариалния акт обстоятелства,  констативният нотариален акт ще бъде отменен. Отмяната му ще се явява последица от уважаването на иска за собственост.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с адвокат Константинова онлайн, като кликнете тук.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Оставете коментар

  • Най-популярни статиии