Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Закупуване на имот по време на брак

zakupuvane na imot po vreme na braka

Когато недвижим имот се придобива чрез покупко-продажба от съпрузи, пред купувачите, а понякога и пред техни близки стои въпросът трябва ли и двамата съпрузи да бъдат вписани като купувачи в нотариалния акт или е достатъчно  само единият да бъде вписан в нотариалния акт и какви са законовите последици от това.

Няма пречка само единият от съпрузите да фигурира като купувач в нотариалния акт за покупко-продажба. Тъй като имотът е придобит по време на брака, същият става съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи, независимо на чие име е придобит. При развод или по време на брака, ако важи причини налагат това, съпружеската имуществена общност  може да се прекрати. Тогава всеки от съпрузите придобива идеална част от общия имот. Поставя се  въпросът кой каква част  придобива от имота.

Счита се, че частите на съпрузите при прекратяването на съпружеската имуществена общност са равни, но тази презумпция е оборима. Възможно е някой от съпрузите да претендира по-голям дял от имота, поради това, че  вложил  лични средства в закупуването на имота. Лични средства на съпруга са тези, които  са придобити преди барака или по дарение или наследство.В много от случаите например, близки и роднини даряват суми на съпрузите за закупуването на имота.

В случай, че имотът е придобит само на името на единия от съпрузите, то този съпруг би могъл да претендира по-голям дял от съсобствената вещ , ако успее да докаже, че в закупуването на имота са вложени лични средства.

В случай, обаче, че имотът е придобит  на името и на двамата съпрузи, претенцията на  някой от съпрузите за по-голям дял от имота, следва да бъде отхвърлена, тъй като дори  в действителност част от вещта да е била придобита чрез лични средства на съпруга, то  с вписването и на другия съпруг като купувач, съпрузите  са се съгласили, че придобиват имота при равни квоти.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с нашата кантора онлайн, като кликнете тук.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Оставете коментар

  • Най-популярни статиии