Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

РИСК ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

РИСК ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Атрактивно е да се закупи имот на публична продан, поради факта, че е възможно да бъде придобит имот за цена, много по-ниска от пазарната такава.

Същевременно обаче публичната продан е деривативен способ за придобиване на собствеността, което означава, че продавачът може да прехвърли  на купувача точно толкова права на купувача, с колкото разполага и  нищо повече, независимо, че проданта се извършва чрез съдебен изпълнител.

[Продължи към пълния текст…]

Запор върху заплата, получавана по банкова сметка

bankomat-ne

Това е историята  на г-н Иванов, ще го нарека така, макар и да не е истинското му име, по етични съображения, тъй като е възможно лицето да не желае да бъде разкривана истинската му самоличност. И така в събота сутринта г-н Иванов решава да изтегли пари от банкомат, за да си купи цигари, кафе и вестник, когато с изненада установява, че средствата по банковата му сметка са изцяло запорирани. Опитва на няколко банкомата, но без успех.

Започва трескаво да мисли каква може да е причината за това. Преди два дни  работодателят му е превел заплатата. Освен това по банковата му сметка бяха натрупани суми от предишни заплати, които беше получил и които не беше успял да похарчи изцяло. По негови сметки в банката трябваше да има солидна сума пари.

Вярно, че имаше някакви задължения – май бяха за парното. Спомни си, че имаше дело, по което в крайна сметка го бяха осъдили  да плати една част от дълга, който Топлофикация претендираше от  него, а другата част беше отпаднала. После обаче никой не го потърси и той реши, че са го „забравили“.

После г-н Иванов се прибра вкъщи и седна пред компютъра, за да потърси информация как да защити правата си. Разбра от всичко прочетено, че каквито и задължения да има, заплатата му може да бъде запорирана само до определен размер, което за него означаваше, че  все с някаква сума трябваше да разполага. Постъпленията по банковата му сметка бяха от заплата. Заплатата му не беше ниска, а и той не харчеше никога цялата, преди да е получил новата. Ето защо, разсъждаваше той, трябваше да може да разполага с някаква сума. Но не разполагаше. Г-н Иванов се объркваше все повече и повече. Ядоса се и заради това, че беше съботен ден и осъзна, че нищо не можеше да направи поне до понеделник, въпреки че се чувстваше ощетен.

В понеделник сутринта отишъл право при съдебния изпълнител, за да търси правата си. Изискал незабавно да му бъде отблокирана сметка и да му бъдат върнати парите и след като охраната едва не го изгонила от офиса на съдия изпълнителя, дойде за съвет.
[Продължи към пълния текст…]

Ипотекиран недвижим имот и други задъжения

Ипотекиран недвижим имот и други задъженияМного често длъжници, ипотекирали свой недвижим имот за обезпечение на задължения по договор за кредит имат и други задължения. Обикновено те с редовни платци по договора за банков кредит, тъй като знаят, че при неизпълнение на това задължение ипотекарният кредитор би могъл да събере вземането си като продаде ипотекирания имот на публична продан. Същевременно обаче не успяват да покрият други свои задължения към трети лице, които не са обезпечени с ипотеката. Обикновено става въпрос за задължения по други кредити, най-вече потребителски или пък задължения за консумативни разходи за имота –вода и парно. [Продължи към пълния текст…]

За записа на заповед и причината за неговото издаване

За записа на заповед и причината за неговото издаване

Записът на заповед обикновено се издава, за да обезпечи изпълнението на поето задължение по конкретно правоотношение. При неплащане на задължението  на падежа, посочен в записа на заповед, кредиторът може да предприеме действия за принудително събиране на дълга. В случай, че длъжникът оспори дължимостта на сумата по записа на заповед, който е издал,  се установява по съдебен ред дали сумата действително се дължи или не. [Продължи към пълния текст…]

Кога се отменя констативен нотариален акт

Кога се отменя констативен нотариален акт

Кога се отменя констативен нотариален акт

Констативен нотариален акт, за който се признава за собственик титуляра на акта по отношение на даден недвижим имот може да бъде отменен по съдебен ред. Това може да стане в само в производство по предявен установителен или осъдителен иск срещу титуляра на акта по отношение на имота, но не и в самостоятелно  производство. Отмяната на констативният нотариален акт  може да бъде единствено  последица от успешно проведен иск за собственост, но е недопустимо да се води самостоятелно исково производство за отмяна на самия нотариален акт като документ. [Продължи към пълния текст…]

Може ли да се продава паркомясто

parking-multi-storey-car-parkМоже ли паркомясто да бъде предмет на покупко-продажба или друга разпоредителна сделка? По този въпрос има постановена задължителна съдебна практика, съгласно която паркомястото, тъй като не съставлява самостоятелен обект, не може да бъде предмет на отделна разпоредителна сделка. Това становище е застъпено в решения като в Решение № 53 от 08.05.2009 г. по гр. д. № 5871/2007 г., І Г.О., Решение № 1159 от 30.12.2008 г. по гр. д. № 3834/2007 г., ІІІ Г.О. и Решение № 222 от 30.03.2010 г. по гр. д. № 4076/2008 г., ІV Г.О. и по този въпрос няма колебания. [Продължи към пълния текст…]

Може ли да тече придобивна давност по отношение на имот, преди той да е въведен в експлоатация

Може ли да тече придобивна давност по отношение на имот, преди той да е въведен в експлоатацияПо едно от делата, които водя възникна следния правен спор: от кой момент може да започне да тече придобивна давност по отношение на недвижим имот –  в случая – апартамент –  дали от момент на въвеждане на сградата в експлоатация, от който момент възниква правото имотът да се ползва според предназначението му или от  по-ранен момент – изграждането на сградата на етап „Груб строеж“. Въпросът всъщност е доста съществен и засяга немалък кръг лица, предвид обстоятелството, че  много често на практика се живее в имоти, находящи се в сгради, които не са въведени в експлоатация и в някои случаи минават много години докато документално се уреди статута на сградата. [Продължи към пълния текст…]

УВОЛНИХА МЕ, А ИМАХ БОЛНИЧЕН ЛИСТ

УВОЛНИХА МЕ, А ИМАХ БОЛНИЧЕН ЛИСТ

Ето историята на една дама, която имаше следния проблем: Работодателят й и беше връчил преди три дни заповед за прекратяване на трудовото й правоотношение, същевременно тя имаше болничен лист, за период, включващ и деня, през който й бяха връчили заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. Понеже е общоизвестен фактът, че по време на ползване на отпуск, поради болест не могат да те уволнят, тя беше твърдо убедена, че правата й са нарушени и търсеше справедливо решение на нейния проблем като беше готова да съди работодателя за незаконното уволнение.

[Продължи към пълния текст…]

КАК ИМОТЪТ ДА СТАНЕ САМО МОЙ

КАК ИМОТЪТ ДА СТАНЕ САМО МОЙ

Наскоро получих имейл със следното съдържание: Майка ми иска да ми дари имот, но сестра ми със сигурност ще обжалва решението. Нямам финансови възможности за водене на дела и т.н. Покупко-продажба или дарение е по-добрия вариант? Семеен съм ,а майка ми не желае сестра ми, брат ми и жена ми да имат абсолютно никакви права. [Продължи към пълния текст…]

Завет на вземане

Завет на вземанеВсеизвестен факт  в обществото ни е, че воденето на съдебни дела може да отнеме години, през които всичко може да се случи на страните по спора.

Възможно е ищецът  да се опасява, че може да не доживее приключването на спора и  че при благоприятен изход за него от спора, имуществото, което очаква да получи, ще бъде получено от неговите наследници. Ищецът обаче може да не желае това, а да иска имуществото да бъде получено само от някое конкретно лице. Затова ищецът може да завещае имуществото или вземането, предмет на спора в полза на посочено от него лице. [Продължи към пълния текст…]