Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Има ли възможност да отпадне дълг, ако те търси съдебен изпълнител

sydeben_izpalnitelБитува схващане, че потърси ли те съдебен изпълнител, няма какво да направиш, за да отпадне дълга. Това обаче невинаги е така. Действително, в редица случаи няма какво да се направи, освен да се плати дълга или да бъде оставен съдебният изпълнител да събира дължимите суми, ако намери секвестируемо имущество, собственост на длъжника, срещу което да насочи изпълнението. [Продължи към пълния текст…]

Възмездие за измамения от жена

Не беше баща на детето…. М. не можеше още да възприеме тази мисъл. Съмваше се. М. не беше си лягал тази нощ. На масичката пред него имаше преполовена бутилка с уиски, а в препълнения пепелник догаряше поредната цигара. [Продължи към пълния текст…]

Как се разпределят разходите между етажните собственици за общите части на сградата

flatШопови пак не дадоха пари за поправката на покрива. Трети месец касиерът не можеше да събере дължимата сума от тях.  Или нямаха пари, или никой не му отваряше, когато звънеше на вратата. Тази вечер касиерът позвъня на вратата  на жилището им към осем и половина.  Чу, че  Шопови се прибраха преди малко. Отвори Шопов, който видимо беше вече почерпен и като видя касиера направо се нахвърли върху него. [Продължи към пълния текст…]

Сделките, сключени от хора, страдащи от психически заболявания

psihichno_bolniВ един дъждовен есенен ден  господин Т. седеше насред улицата, заобиколен от два изпочупени куфара и няколко найлонови пликчета,  натъпкани с вехтории, които сега представляваха цялото му имущество. Току-що племенницата му, заедно с няколко непознати на него яки момчета, го беше изтикала от дома  му, а после стовариха и вещите му до него. Господин Т. недоумяваше какво се случва, но като поседя, поседя и видя, че никой не  му обръща внимание, нарами багажа си и бавно, бавно се затътри по улицата. [Продължи към пълния текст…]

Когато се налага запис на заповед да се предяви заплащане

zapoved_zapisЗадължението по запис на заповед може да е платимо на определена дата, посочена в самия запис на заповед, която дата се нарича падеж.

 Възможно е обаче  да бъде посочено в записа на заповед, че плащането ще се извърши след изтичането на определен срок след предявяването на записа на заповед. В този случай записът на заповед трябва да бъде предявен в едногодишен срок от издаването му, като издателят и джирантите могат да скъсят или удължат срока за предявяване. [Продължи към пълния текст…]

Измамата като основание за унищожаване на припознаването

Измамата като основание за унищожаване на припознаванетоКогато едно дете е роено извън брак или след изтичането на 300 дни от прекратяването на брака, за баща на детето не може да се смята съпруга, съответно бившия съпруг на майката.

 Биологичният баща на детето обаче може да припознае своето дете и без да е сключил брак с майката на детето. [Продължи към пълния текст…]

Кой е последният момент за търсене на вземания за подобрения в недвижим имот

Кой е последният момент за търсене на вземания за подобрения в недвижим имотЧесто предмет на спорове стават подобренията, извършени в даден имот. Житейските ситуации са най-различни. Може да се касае за подобрения, извършени в съсобствен имот, придобит по наследство или след развод, за подобрения, извършени  от наемател на недвижим имот, изобщо причините могат да бъдат от различен характер. По правило лицето, извършило подобренията има право на вземане срещу собственика на имота за извършените подобрения. [Продължи към пълния текст…]

Кой е недостоен да наследява

old_willСлед смъртта на човек неговите наследници наследяват правата и задълженията на починалия. Определен кръг лица обаче, въпреки че се явяват законни наследници на починалия не го наследяват, понеже тежко са се провинили по отношение на наследодателя или по отношение на негов съпруг или дете. Такива наследници законът счита за недостойни и те не получават нищо от наследството на починалия. Ако недостойните да наследяват имат  низходящи, последните наследяват починалия .

Става въпрос за изключително тежки провинения. Хипотезите, в които  се приема, че наследникът е недостоен да наследи са изчерпателно изброени в закона. За недостоен се счита, този който: а) умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя, неговия съпруг или негово дете, както и съучастникът в тия престъпления, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта, или ако е амнистирано; б) който е набедил наследодателя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, освен ако набедяването се преследва с тъжба на пострадалия и такава не е била подадена; в) който е склонил или възпрепятствал наследодателя чрез насилие или измама да направи, да измени или отмени завещанието или който е унищожил, скрил или поправил негово завещание или съзнателно си е служил с неистинско завещание. [Продължи към пълния текст…]

Един евтин вариант за прекратяване на съсобствеността

apartamentС брат ми и майка ми сме съсобственици на два апартамента. Имотите са били закупени от майка ми и баща ми по време на брака им. Баща ми почина преди няколко години. Тримата се разбрахме аз да стана изключителен собственик на единия апартамент, а брат ми на другия. Майка ми си има нейно лично жилище и иска да ни прехвърли нейната част от съсобствените имоти, така че всеки да разполага с по един имот и да няма спорове за в бъдеще помежду ни. Как най-евтино може да стане това?

С такъв въпрос се обърнаха към мен мои дългогодишни клиенти. [Продължи към пълния текст…]

Какви са правата ни при неправомерно преустановяване на електрозахранването

Какви са правата ни при неправомерно преустановяване на електрозахранването

Потребителят Х получава висока сметка за ток, на която пише, че задължението било начислена на основание чл. 83 ЗЕ. Сумата надвишава многократно сметките, които обичайно потребителят плаща. Какво може да направи той?

Интересът на потребителя се състои от една страна в това да не плати претендираната сума за заплащане, а от друга да потърси отговорност на електроразпределителното дружество за вмененото му задължение, което счита, че не дължи. [Продължи към пълния текст…]