Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Колко е важно да се спазят правилата, за да бъде осъден длъжник да плати на банка

Факт е, че много длъжници не могат да плащат задълженията си по банкови кредити, поради което банката предявява вземанията си по съдебен ред. Получаването на покана от съдебен изпълнител във връзка с неизплатени задължения по кредита невинаги означава, че длъжникът  е в безизходица и няма адекватно средство  за защита.

Когато кредитополучателят не изплати определен брой месечни вноски по кредита, банката има право да направи кредита предсрочно изискуем, което означава, че може да иска плащане от длъжника на вноски, чийто падеж все още не е настъпил. Да направи кредита предсрочно изискуем обаче е право на банката, от което тя може да се възползва или не.

А как се прави кредита предсрочно изискуем? [Продължи към пълния текст…]

Има ли право на обезщетение заченатото, но неродено дете за претърпените вреди от смъртта на своя баща, настъпила в резултат на виновно причинено ПТП

За съжаление в живота се случват и такива неща. Случи се на моя позната, която беше бременна в четвъртия месец от бременността когато бащата на нероденото й дете почина в резултат на пътно транспортно произшествие.  Случилото се, моята позната преживя изключително тежко по разбираеми причини, но благодарение на бога детето се роди здраво и жизнеспособно. [Продължи към пълния текст…]

ПРАВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА РАЗВАЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОГОВОР ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА

        

Небезизвестен факт е, че правата ни на потребители са уредени в Закона за защита на потребителите, който пък закон е приет у нас в изпълнението на задължението на държавата ни да транспонира във вътрешното си законодателство Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции. [Продължи към пълния текст…]

Как измаменият купувач по предварителен договор може да защити правата си

Преди четири седмици Коста подписа предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Купуваше си апартамент, в който най-накрая да живее самостоятелно, без близки и роднини. Дълго търси най-подходящото за него жилище. Каквото и да гледаше, все не му беше по сърце или по джоба. Най-накрая, след близо половин година  активно търсене, срещи с брокери, продавачи, безкрайни телефонни разговори и обиколки на  града, намери това, за което беше мечтал. [Продължи към пълния текст…]

Наследява ли този, който си служи с неистинско завещание

Братята Спасови се скараха за наследството, оставено от майка им Ситуация, позната от край време. Раздорът взе такъв мащаб, че престанаха да си говорят, не се поздравяваха, макар и да живееха на отделни етажи в обща къща, само децата им продължаваха да играят помежду си. [Продължи към пълния текст…]

Различната по размер заплата за една и същ работа, акт на дискриминация ли е?

Работя една и съща работа  с мой колега при един работодател.  Колегата ми получава доста по-висока заплата от мен.    Смятам, че правата ми са нарушени. Как мога да защитя интересите си?

Подобно запитване получих наскоро от мой клиент.

Напълно правилно и основателно клиентът ми смяташе, че правата му са нарушение. В случая спрямо него беше проявена дискриминация и  имаше средство той да защити правата си по адекватен начин.

В разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от Закона за защита срещу Дискриминация е посочено, е работодателят следва да определи критериите чрез които  отчита извършената от своите работници и служители работа и начина на формиране на трудовото им възнаграждение. Тези критерии следва да бъдат установени във Вътрешните правила на работодателя за формиране на работната заплата, в колективен трудов договор или  с нормативно установените условия и ред за оценяване на служителите, когато става въпрос за служители, заети  в държавната администрация, като при определянето на критериите , чрез които се отчита извършената работа и съответно размера на трудовото възнаграждение, не трябва да се проявява дискриминация.

[Продължи към пълния текст…]

Колко е важно да се спазят правилата, за да бъде осъден длъжник да плати на банка

Факт е, че много длъжници не могат да плащат задълженията си по банкови кредити, поради което банката предявява вземанията си по съдебен ред. Получаването на покана от съдебен изпълнител във връзка с неизплатени задължения по кредита невинаги означава, че длъжникът  е в безизходица и няма адекватно средство  за защита.

Когато кредитополучателят не изплати определен брой месечни вноски по кредита, банката има право да направи кредита предсрочно изискуем, което означава, че може да иска плащане от длъжника на вноски, чийто падеж все още не е настъпил. Да направи кредита предсрочно изискуем обаче е право на банката, от което тя може да се възползва или не.

А как се прави кредита предсрочно изискуем?

[Продължи към пълния текст…]

Кога фактурата е достатъчна, за да се събере плащането

Никола имаше ЕООД чрез, което развиваше дейност. Гледаше  работата да е свършена навреме и да е коректен спрямо възложителите си. Нерядко се случваше да забавят плащанията му, а имаше и случаи, в които изобщо не получаваше такива.  Той обаче гонеше срокове и бързаше да изпълни това, за което се е задължил. Не му се разправяше  с това да събира вземанията си спрямо некоректните  длъжници. Сумите не бяха кой знае какви и затова не предприемаше нищо, за да ги събере.

 

Така беше доскоро. Случи се така, че през определен период от време фирмата остана без работа, а съответно и без приходи и Никола започна да се притеснява как ще изплати заплатите на работниците си.  Сподели проблема си свой приятел и предприемач, с когото се познаваха от години.

 

Приятелят му също се беше сблъсквал с подобен род проблеми, но той беше някак си по-борбен или с по-изострено чувство за справедливост  или пък, кой знае,  не обичаше да го вземат за глупак, а си търсеше правата.  Разказа му, че на времето и на него много често му се случвало да извърши някаква работа, за която да не му платят и понеже и той, както Никола повече се притеснявал дали ще успее да изработи възложеното качествено и в срок, не обръщал много внимание на документацията, свързана с оформянето на договорите, с които му била възлагана дадена работа. В повечето случаи изобщо не подписвал договори във връзка с това, което се задължавал да извърши, а издавал фактура за изработеното и чакал да му бъде платено.

 

Първия път, когато се сблъскал с проблема да на получи плащане за изработеното, наистина се притеснил, че поради липса на писмен договор, сключен с насрещната страна, няма да може да докаже вземането си и да осъди длъжника да му плати сумата за изработеното. Впоследствие обаче, от опит, установил, че фактурата, която е издал за фактурираната работа може да се приеме за доказателство за възникнало договорно отношение с насрещната страна.

 

Необходимо и достатъчно било във фактурата да фигурира описание на стоката по вид, стойност, начин на плащане, наименование на страните и време и място на издаване.  Освен това,  приятелят на Никола, разбрал още, че отразяването на подписана фактура в счетоводството на насрещната страна по спора /купувач, възложител/  като дължима  и получаването на данъчен кредит, съобразно стойността й, съставлява извънсъдебно признание на задължението и доказва съществуването на му.  По този начин, въпреки че не разполагал с договор за извършената услуга, приятелят на Никола неведнъж успял да събере вземанията си от некоректни длъжници.

 

С течение на годините станал  по взискателен към документацията си и следял за възложената работа да се сключват договори, което от една страна в допълнителна степен мотивирало длъжниците да плащат доброволно и своевременно, а от друга страна, било гаранция в известна степен, че ще успее да събере вземането си, дори ако се стигне до принудителното му събиране.

 

Никола  беше усвоил умението да вижда възможност, там, където другите виждаха трудности.  Приятелите и познатите му го считаха за късметлия. В действителност успехът му нямаше общо с късмета, а се дължеше на умението му да открива печеливши възможност и да ги прилага. Затова изиска неплатените фактури от счетоводството и се зае да организира разрешаването на въпроса.

Запор – кога, колко и как?

Стигне ли се до принудително изпълнение, едно от първите неща, които  съдебният изпълнител прави, е да  наложи запор върху заплатата или пенсията на длъжника.

Запор върху заплатата или пенсията обикновено хвърля длъжника в голяма паника.

Какво е добре да се знае в такава ситуация? [Продължи към пълния текст…]

КАК МОЖЕ ДА СЕ ПРИДОБИЕ ИМОТ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, БЕЗ ДА СЕ ПЛАЩА ЦЕНАТА

На Христо много му се искаше да придобие недвижим имот с инвестиционна цел като плати в брой възможно най-ниска цена. Знаеше, че имотите, обявени на публична продан обикновено се продават на по-ниска от пазарната цена, макар и невинаги това да се случваше. Ето защо си беше създал навика всяка седмица да проверява по Интернет какви имоти са изнесени на публична продан. Когато имаше време и желание отиваше и в районния съд, където на специално табло се окачват обявленията за изнесените на публична продан имоти. От опит се беше научил, че едни имоти се продаваха когато съсобствениците им не можеха доброволно да се разберат относно подялбата им, а други се продаваха, понеже собствениците им имаха дългове и кредиторите им изнасяха имотите на публична продан, за да могат да съберат по принудителен ред вземанията си. [Продължи към пълния текст…]